Ostatnie lata to znaczny wzrost popularności suplementów diety. Sprzedaż online witamin i suplementów diety, rośnie o około 12 procent każdego roku.

Główne czynniki napędzające sprzedaż suplementów to:

  • rosnąca świadomość konsumentów w zakresie zdrowia
  • proces starzenia się społeczeństw wielu krajów Europy
  • wzrost dochodów do dyspozycji
  • postępujący proces urbanizacji
  • duża aktywność życia

Oczekiwania konsumentów

Odbiorcy na rynku suplementów oczekują, iż produkt stworzony zostanie przy udziale ekspertów posiadających stopień naukowy w dziedzinie biologii, biochemii lub fizjologii.

Jednak w praktyce, właściciele firm produkujących suplementy nie muszą muszą być ekspertami w tych dziedzinach. Kontraktowa produkcja suplementów diety to usługa umożliwiająca zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, na zasadach outsourcingu. Specjaliści z różnych dziedzin mogą uczestniczyć na każdym etapie powstawania produktu.

Przykładowe koszty produkcji suplementu diety

Produkcję własnych suplementów diety można rozpocząć już z nakładem około 40 tyś. zł. W ramach tego budżetu uzyskać można:

  • około 150 jednostek suplementu
  • pokryć koszty niezbędnych ubezpieczeń
  • pokryć koszty stworzenia podstawowej strony internetowej
  • pokryć koszty zaprojektowania etykiety

Ponieważ jakość produkcji ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia sprzedaży produktu, proces ten warto zlecić doświadczonej firmie. Istotnym kryterium, potwierdzającym kompetencje producenta jest posiadanie certyfikatów HACCP oraz GMP.

Wybrany producent, na życzenie odbiorcy powinien być w stanie przeprowadzić i dostarczyć wyniki analizy, potwierdzające zakres składników znajdujących się w każdej partii.

Czynniki określające koszty produkcji

Przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu własnego suplementu diety na rynek, warto poznać najważniejsze czynniki, mające wpływ na koszty produkcji.

Pochodzenie składników

Źródło pozyskania składników to jeden z najważniejszych elementów, wpływających na koszty produkcji oraz finalną cenę produktu. Jednocześnie, skorzystanie z lepszych jakościowo składników pozwala uzyskać substancje o większej skuteczności.

Przykładowo, glukozamina pozyskiwana z rekina kosztuje znacznie więcej w porównaniu z glukozaminą pochodzącą ze źródeł bydlęcych. Podobnie, węglany wapnia są stosunkowo niedrogie i powszechnie dostępne. Jednak niektóre badania pokazują, że droższy cytrynian wapnia jest lepiej wchłaniany.

Rodzaj składników

Podczas produkcji suplementów diety, stosowane mogą być dwa rodzaje składników, naturalne i syntetyczne.

Z uwagi na niższe koszty pozyskania składników syntetycznych, zarówno koszty produkcji jak i finalna cena produktu na ich bazie jest niższa. Warto jednak pamiętać, iż suplementy na bazie substancji syntetycznych charakteryzuje niższa jakość.

Opakowanie

Rodzaj opakowania również wpływa na cenę wytworzenia suplementu. Niestandardowe formaty i rozwiązania w zakresie opakowania niosą za sobą koszty. Podejmując decyzję odnośnie opakowania należy pamiętać, iż niektóre ze składników zawartych w suplementach mogą tracić swoje właściwości na skutek oddziaływania powietrza, światła czy temperatury.

Decyzja o skorzystaniu z tańszej formy opakowania może zatem doprowadzić do sytuacji wprowadzenia produktu na rynek, który nie tylko nie jest zgodny z przyjętym zakresem składników, ale również może nie być bezpieczny.